Website trực thuộc Thiết Bị Mầm Non PHÚ LONG

Phát triển giáo dục mầm non và các vấn đề xoay quanh


Tổ chức hoạt động vui chơi ngoài trời cho trẻ ở Trường mầm non thị trấn Lấp Vò (huyện Lấp Vò, Đồng Tháp).

Trẻ là thế hệ tương lai là những mầm non sẽ đưa đất nước đi lên một tầm cao mới chính vì lẽ đó mà việc giáo dục trẻ là điều vô cùng quan trọng và cấp thiết trong mọi thời đại. Giáo dục mầm non là bậc học đầu trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ… của mỗi người. Trong một số năm gần đây, giáo dục mầm non mới được quan tâm đúng mức góp phần tạo bước đột phá đáng kể trong nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tiễn giáo dục mầm non vẫn còn nhiều bất cập, nhất là cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

Tăng về số lượng nhưng chưa đáp ứng nhu cầu

Những năm qua, số trường, lớp học của bậc học mầm non tăng lên đáng kể nhất là mô hình lớp mầm non tư thục, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đến trường của trẻ. Theo Vụ trưởng giáo dục mầm non (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Bá Minh, năm học 2016-2017, Bộ GD và ĐT đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát thực trạng và nhu cầu đầu tư xây dựng trường lớp, cơ sở vật chất, ưu tiên nguồn vốn từ các chương trình dự án và các nguồn thu hợp pháp khác để xây dựng đủ phòng học phù hợp điều kiện thực tế của địa phương cho GDMN. Các cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục cũng được chú trọng. Vì vậy, hệ thống trường mầm non tư thục phát triển mạnh, góp phần giảm áp lực cho trường công lập. Kết thúc năm học 2016-2017, cả nước có gần 15 nghìn trường mầm non, tăng 354 trường so với năm học trước. Một số địa phương có số trường mầm non tăng nhiều như: TP Hồ Chí Minh 116 trường, Hà Nội 44 trường, Quảng Nam 21 trường, Bình Dương 20 trường… Do được chú trọng về cơ sở vật chất cho nên cả nước đã có hơn 5.600 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 37,8%, tăng 604 trường (3,1%) so với năm học trước. Trong đó, có hơn 5.000 trường đạt chuẩn mức độ một, 635 trường đạt chuẩn mức độ hai.

Image result for thiết bị đồ chơi cho bé

Đội ngũ giáo viên cũng có những chuyển biến tích cực. Giáo viên mầm non đã chủ động và linh hoạt khi lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động cho trẻ, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Kết thúc năm học 2017-2018, cả nước có gần 350 nghìn giáo viên mầm non (tăng gần 27 nghìn người so với năm học trước); gần 117 nghìn nhân viên (tăng 8.692 người so với năm học trước). Việc tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo viên đã góp phần quan trọng hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi ở cả sáu trong số 63 tỉnh, thành phố.

Có thể bạn quan tâm:

Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên cho GDMN còn nhiều hạn chế. Cả nước vẫn còn 90 đơn vị cấp xã chưa có trường mầm non, số phòng học tạm, mượn còn nhiều; 18,4% số nhóm, lớp chưa có đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi… Nhiều nơi thiếu phòng học để tổ chức học hai buổi/ngày; công trình vệ sinh, nước sạch, bếp ăn ở nhiều địa phương còn thiếu thốn… Trong khi đó, tình trạng thiếu giáo viên chưa được khắc phục; tỷ lệ giáo viên/lớp ở một số địa phương còn rất thấp, chưa đáp ứng yêu cầu. Trong đó, tỉnh An Giang chỉ có 1,28 giáo viên/lớp, Sơn La 1,31 giáo viên/lớp, Hà Giang 1,32 giáo viên/lớp, Hưng Yên 1,35 giáo viên/lớp, Gia Lai 1,38 giáo viên/lớp… Một trong những nguyên nhân là thiếu quy hoạch tổng thể về phát triển trường lớp mầm non; nguồn lực cho giáo dục mầm non còn hạn chế. Từ thực tế địa phương, Phó Giám đốc Sở GD và ĐT Nguyễn Thúy Hà cho biết, cái khó chính là nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương chưa đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm đồ dùng, đồ chơi tối thiểu cho giáo dục mầm non, cũng như việc bố trí vốn xây dựng cơ sở vật chất chưa đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Tất cả đang là rào cản cho việc phát triển giáo dục mầm non.

Linh hoạt các giải pháp

Để giải quyết vấn đề khó khăn về cơ sở vật chất, cũng như đội ngũ giáo viên cho giáo dục mầm non cần nhiều giải pháp tổng thể của các cấp, các ngành cũng như sự linh hoạt phù hợp thực tiễn từ các địa phương. Một số chuyên gia giáo dục cho rằng, ngành giáo dục cần chỉ đạo rà soát thực trạng và nhu cầu đầu tư xây dựng trường lớp, cơ sở vật chất, ưu tiên các nguồn vốn từ ngân sách và các nguồn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng đủ phòng học phù hợp thực tế. Các địa phương xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù để phát triển mạng lưới trường, lớp học mầm non, nhất là ở các khu đông dân cư, khu công nghiệp. Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích đầu tư, thành lập, xây dựng mới các trường mầm non ngoài công lập. Phát huy những cách làm sáng tạo phù hợp thực tiễn. Thí dụ, tỉnh Đồng Tháp tổ chức mô hình nhóm trẻ, lớp mẫu giáo cộng đồng để tạo điều kiện cho các cháu mầm non vùng khó khăn, vùng sâu được đến lớp vui chơi, học tập, giúp cho cha mẹ các cháu yên tâm lao động, sản xuất. Hoạt động của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo cộng đồng đã phát huy tác dụng, góp phần huy động trẻ mầm non đến trường ngày càng đông.

Image result for thiết bị đồ chơi cho bé

Mặt khác, điểm bất cập nhất hiện nay trong giáo dục mầm non chính là cơ chế tuyển dụng giáo viên. Bởi nhiều nơi tỷ lệ giáo viên/lớp thấp, trong khi nguồn tuyển giáo viên khá dồi dào nhưng lại thiếu cơ chế và nguồn lực khiến cho nhiều địa phương thiếu giáo viên mầm non trầm trọng. Vì vậy, ngành giáo dục cần phối hợp các ngành liên quan, rà soát, đề xuất các giải pháp khắc phục những bất cập về chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý, nhân viên nói chung, giáo viên mầm non nói riêng. UBND các tỉnh, thành phố cần có cơ chế để bố trí giáo viên mầm non trong bối cảnh tăng trẻ, tăng lớp hàng năm nhưng số giáo viên không đủ đáp ứng; có các chính sách ưu đãi, tôn vinh, biểu dương những nhà giáo tiêu biểu, có đóng góp tích cực hoặc có thành tích đột xuất trong ngành giáo dục.

Theo Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Nguyễn Thị Nghĩa, để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non cần quan tâm quy hoạch mạng lưới trường, lớp, gắn với các điều kiện bảo đảm chất lượng. Thực hiện dự báo quy hoạch, kế hoạch từng năm và 5 năm cho giáo dục mầm non, phù hợp chiến lược phát triển giáo dục. Đáng chú ý, các địa phương cần tích cực lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo…, nhằm giảm đến mức thấp nhất phòng học nhờ, học tạm, tăng số lượng trường lớp dạy học hai buổi/ngày. Năm học 2017-2018, ngành giáo dục xây dựng kế hoạch thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập… nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, đáp ứng nhu cầu thực tế đặt ra.