Website trực thuộc Thiết Bị Mầm Non PHÚ LONG

Chung sức nâng cao chất lượng mầm non

Trẻ là tương lai của đất nước chính vì thế giáo dục trẻ cũng luôn được quan tâm kịp thời và đầu tư đúng đắn. Xác định giáo dục mầm non (GDMN) là cấp học đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ, nhiều năm qua, ngành giáo dục tỉnh Sóc Trăng đã quan tâm thực hiện tốt chương trình GDMN. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn không ít khó khăn.

Năm học 2017 – 2018, toàn tỉnh Sóc Trăng có 134 trường mầm non (121 công lập, 13 ngoài công lập) với gần 53 nghìn trẻ đến trường. Bà Triệu Duy Trần Ðông Thảo, Trưởng phòng GDMN, Sở Giáo dục và Ðào tạo Sóc Trăng đánh giá: Việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi đã được quan tâm đầu tư trên nhiều mặt. Bằng các hình thức tuyên truyền, vận động, cũng như thực hiện các chính sách hỗ trợ trẻ đến trường, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo ngày càng tăng; công tác chuẩn hóa đội ngũ được nâng lên. Việc huy động các nguồn vốn từ những chương trình, dự án, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Sóc Trăng đã tập trung ưu tiên cho GDMN. Tính từ năm 2010 đến nay, tỉnh có gần 30 trường được xây dựng mới theo hướng đạt chuẩn; đồng thời bổ sung kinh phí hàng năm cho việc mua sắm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu như bàn ghế mầm non, bảng viết… Bên cạnh đó, để tăng cường cơ sở vật chất cho các trường, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ra Quyết định số 164/QÐHC-CTUBND ngày 7-3-2014 phê duyệt Ðề án “Xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất cho trường mầm non giai đoạn 2014-2015 và định hướng đến năm 2020” tạo nền tảng vững chắc cho GDMN Sóc Trăng.

Ðể nâng cao chất lượng GDMN, ngành giáo dục đã chủ động sắp xếp, quy hoạch lại hệ thống trường, lớp cho phù hợp điều kiện phát triển khu dân cư, các công trình giao thông, phúc lợi… Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên, nhân viên từng bước được nâng lên về số lượng và chất lượng. Việc bổ sung giáo viên giúp tháo gỡ vấn đề thiếu giáo viên hằng năm; nhiều phòng giáo dục và đào tạo chủ động cùng với các trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề của huyện liên kết mở các lớp trung cấp sư phạm mầm non hệ vừa làm vừa học… Với những nỗ lực đó, tỉnh Sóc Trăng đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ năm tuổi tại thời điểm cuối năm 2016.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thì phát triển GDMN trong toàn tỉnh vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Về cơ sở vật chất, mặc dù đã tăng cường nhưng số điểm lẻ, phòng học mượn tạm vẫn còn cao (hiện tại có 403 điểm lẻ, 11 trường có số điểm vượt quy định, 36 điểm có phòng học mượn tạm trường tiểu học, nhà sinh hoạt cộng đồng, chùa); diện tích phòng học, sân chơi, nhà vệ sinh và đồ dùng thiết bị mầm non trong lớp nhiều điểm lẻ chưa bảo đảm. Tỷ lệ huy động trẻ đi học khá cao, nhưng tỷ lệ được học hai buổi/ngày chưa đạt theo yêu cầu; tỷ lệ trẻ được ăn bán trú còn rất thấp (khoảng 25%); tình trạng thiếu giáo viên vẫn chưa được khắc phục triệt để…

Có thể nói, mặc dù còn không ít khó khăn, thách thức nhưng đến thời điểm này, 100% các đơn vị huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi là kết quả rất đáng khích lệ. Việc hoàn thành phổ cập GDMN không chỉ là nền tảng quan trọng để trẻ bước vào lớp 1, mà còn là điều kiện thuận lợi để cho bậc học này phát triển, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương, đáp ứng yêu cầu đổi mới về căn bản và toàn diện giáo dục.

Blogyeutre.com sưu tầm